CHUNG CƯ VCI MOUTAIN VIEW

 • Vị trí: Khu đô thị VCI Moutain View, đường Trần Phú, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VCI
 • Hình thức sở hữu: Sổ đỏ lâu dài
 • Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)
 • Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Licogi 13
 • Quy mô:
  – Tòa A: Gồm 20 tầng căn hộ điển hình + 2 tầng căn hộ penhouse + 2 tầng kỹ thuật + tầng mái
  – Tòa B: Gồm 20 tầng căn hộ điển hình + 2 tầng căn hộ penhouse + 2 tầng kỹ thuật + tầng mái (sky bar)
  – Căn thương mại: 21 căn shophouse.
  – Căn hộ 579 căn (560 căn hộ và 19 căn penhouse)
 • Diện tích:
    – Căn hộ điển hình: Từ 47,5m2 – 75m2
  – Căn hộ penhouse: Từ 137,2m2 – 221,2m2
 • Tổng diện tích: 5.819m2
Danh mục: